Kαλάθι:

0 τεμάχια - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών (εφ’ εξής “χρήστες”) από την ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο GAZELLE BLANCHE και έδρα την οδό Μεταξά 27-29 στη Γλυφάδα Αττικής, εφεξής «Εταιρία» (ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.gazelle.gr, εφεξής η “Ιστοσελίδα”), κατά την διάρκεια επίσκεψης, δημιουργίας λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρίας.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.
Επισημαίνεται, ότι για την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα, δε ζητείται καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, σχετικά με νέες Προσφορές και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή προβεί στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς Προσφορών. Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς της Εταιρίας της υπηρεσίας, που θα επιλέξει ο χρήστης (λήψη απλώς ενημερωτικών μηνυμάτων ή και δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την αγορά Προσφορών)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν από την Εταιρία είναι το Όνομα, Επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση (πόλη - περιοχή, οδός, αριθμός, ΤΚ), τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στοιχεία πιστωτικής κάρτας κ.α. Για την αποστολή ενημερωτικών e-mails ζητούνται μόνον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η πόλη/περιοχή, που κατοικεί ο χρήστης.

Η Εταιρία ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την: 
• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών από την Εταιρία (σύμφωνα με τους όρους χρήσης – ιδιωτική σύμβαση μεταξύ Εταιρίας και χρηστών), 
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, 
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας,
• ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων (Προσφορές),
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ' εξαίρεση η Εταιρία δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της Ιστοσελίδας στις εξής περιπτώσεις: 
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων 
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρία (Προμηθευτές) και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της υπηρεσίας από Εταιρία. 
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν/ επικαιροποιήσουν, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της Ιστοσελίδας. 

COOKIES
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλ. Υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:
• Για την αναγνώριση και παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στον λογαριασμό τους (login).
• Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
• Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
• Για την εμφάνιση πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στην Ιστοσελίδα.
• Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων της Ιστοσελίδας και δη την διεκπεραίωση των παρεχομένων προς τους χρήστες υπηρεσιών.
Ο χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), προκειμένου να προβεί σε αγορά Προσφορών.

”ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρία αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους. 

IP ADDRESSES 
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην Ιστοσελίδα. Η διεύθυνση IP κρατείται από τον παροχέα της σύνδεσης για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.